План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ліцеї

Булінг – діяння або бездіяльність учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок  чого заподіяна чи  могла бути заподіяна шкода психічному або фізичному здоров′ю потерпілого.

Згідно Закону  України «Про освіту» відповідно до Конвенції ООН про права дитини, Програми «Нова українська школа» у поступі до цінностей», яка розглянута та затверджена Вченими Радами Інституту проблем виховання (протокол № 6 від 02 липня 2018 року) та Інституту модернізації змісту освіти (протокол № 7 від 26 вересня 2018 року),  наказу МОН від 09.01.19 №17 «Про затвердження порядку проведення інституційного аудиту закладів середньої освіти», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.18 №2657-VIII, Закону України «Про запобігання домашньому насильству» від 07.12.17 №2229 , листа МОН від 18.05.18 №1/11-5480 розроблено комплексний план заходів, спрямованих  на створення  безпечного освітнього простору  , профілактику  жорстокого поводження, насильницьких та дій дискримінації, мобінгу , булінгу (цькування) з боку дорослих та однолітків в навчальному закладі.    

№ п/пЗаходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)Цільова

аудиторія

Відповідальна особа
1.Ознайомлення з нормативно-правовою та інформаційною базою з попередження насильства та булінгу (цькування) в освітньому закладіучасники освітнього процесу, технічний та допоміжний персоналдиректор ліцею

практичний психолог

вчителі правознавства

2.Постійне відстеження випадків насильницьких дій серед здобувачів освіти, виявлення «дітей-агресорів».учасники освітнього процесудиректор ліцею

практичний психолог

3.Впровадження освітніх профілактичних програм, найефективнішими компонентами реалізації яких є:

–  формування навичок прийняття рішень, навичок  протистояння тиску однолітків та інших впливів,

– здійснення освітньої та виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку учнів, збереження їх психічного здоров′я.

здобувачі освітипрактичний психолог

класні керівники

4.Розробка «Кодексу безпечного освітнього середовища», який передбачатиме:

1.навчання школярів, батьків, педагогічних працівників правилам безпечної поведінки особистості ( побудова безпечного освітнього простору),

2.формування навичок уникнення ризиків та небезпек, а також подолання труднощів у власному житті,

3. зменшення рівня конфліктів між учасниками освітнього процесу шляхом впровадження відновних практик – медіації – служби порозуміння в закладі освіти, яка передбачає розв’язання конфліктів з врахуванням інтересів і потреб кожної із сторін,

4.формування навичок безконфліктного спілкування та навичок виходу з конфліктних ситуацій усіх учасників освітнього процесу, виховання гідної особистості зі стійкими навичками ненасильницької поведінки та прагненнями до мирної поведінки у суспільстві.

учасники освітнього процесудиректор ліцею

практичний психолог

вчителі правознавства

5Діагностичний напрямок
  1. Спостереження за учнями під час навчального процесу та в позаурочний час.
  2. 2. Дослідження учнівських колективів, розподіл ролей, взаємодія з однолітками, згуртованості та лідерів у колективі.
  3. Дослідження психологічних причин, які спонукають до булінгу (цькування).
  4. Вивчення проблеми булінгу (цькування) у навчальному закладі.
  5. Діагностика психологічного мікроклімату в учнівських та педагогічному колективах.
  6. Опитування батьків щодо випадків булінгу (цькування) в освітньому закладі їхніх дітей.
здобувачі освіти

батьки здобувачів освіти

практичний психолог
6.Корекційно-розвивальний напрямок  
 1.Навчити ефективним моделям спілкування та урегулювання конфліктів усіх учасників освітнього процесу. Формування комунікативних навичок.учасники освітнього процесу ( учні, батьки, вчителі)практичний психолог
 2.Соціально-психологічне заняття (СПЗ) з елементами тренінгу «Поговоримо  відверто» (як захистити себе від насильства).учні 10-11 класівпрактичний психолог
7.Психолого-профілактичний напрямок  
 1.Оптимальна адаптація всіх здобувачів освіти до навчання ( особливо новоприбулим учням), запобігання конфліктності  в учнівському

середовищі.

здобувачі освітидиректор ліцею

практичний психолог ліцею

педагогічний колектив

 2.Профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчинення дитиною та стосовно дитини булінгу (цькування).учасники освітнього процесупрактичний психолог

вчителі навчального закладу

 3.Насильство.Інтернет.Вплив ЗМІ на розвиток та формування молоді. Булінг  та кібербулінг. Суїцидальна поведінка.учні ліцею

батьки учнів

практичний психолог
 4.Відео-лекторій:

– «Насильство в житті дитини»

– «Батьківське програмування»

– «Недитяча жорстокість»

– «Насильство в сім′ї»

учні ліцею

батьки учнів

практичний психолог
 5. Відповідальність за  насильницькі дії, булінг (цькування)  «Закон один для всіх»учні 10-11 класів

батьки

практичний психолог

вчителі правознавства

 6.Розробка практичних рекомендацій та порад на допомогу батькам, учням, вчителям,адміністрації за результатами досліджень.учасники освітнього процесупрактичний психолог
 7.Пам′ятка для батьків  про порядок  реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування ),щодо дітей,  заходи захисту та надання допомоги.батьки  здобувачів освітипрактичний психолог

вчителі правознавства

 8.Буклети та листівки «Психологічна профілактика схильності до булінгу (цькування)»учасники освітнього процесузавуч з виховної роботи ліцею

педагог-організатор

 9. «Години психолога» та години спілкування «Булінг в навчальному закладі як йому протистояти»здобувачі освітипрактичний психолог

класні керівники

8.Консультативний напрямок  
 1.Індивідуальні та групові консультування  щодо захисту прав та інтересів дітей з метою запобігання проявам агресії, жорстокості, булінгу   (цькуванню) та кібербулінгу.здобувачі освітипрактичний психолог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *