Нормативно-правове забезпечення

Конституція України.

Закон України “Про освіту”.

Закон України “Про повну загальну середню освіту”.

Інструкція про організацію та діяльність ліцею.

Типове положення про атестацію педагогічних працівників.

Навчальні програми для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень).

Нормативно-правова база щодо підвищення кваліфікації