10 способів проведення опитування на уроках

1. Телеграф – це прийом письмового опитування. Учитель готує картки з текстом, в якому слова складаються тільки з приголосних. Завдання учнів – відновити всі слова. Прийом ефективний, коли потрібно опитати знання базових термінів, понять, формулювань.

2. Все навпаки. Інтелектуальний ігровий прийом, що дозволяє провести опитування в цікавій формі. Суть в тому, що вчитель називає слова, а учні повинні назвати слово, протилежне за значенням. Цей прийом давно відомий учителям російської мови, які практикують його при вивченні антонімів.
Але прийом можна урізноманітнити, зашифрувавши цілу фразу. Можна використовувати не тільки антоніми, а слова з того ж логічного ряду. Розгадавши фразу, учні отримають відповідь на поставлене питання.
Наприклад, питання: Назвіть твори Івана Франка.
Фрази “Тому що ти ніколи не приходиш”, “Стрий плаче”, “Заслужене горе” і т.д.

3. Вірно-невірно. Суть опитування полягає в тому, що із запропонованих учителем виразів учні вибирають лише правильні. Дуже ефективний прийом при перевірці домашнього завдання або при повторенні пройденого матеріалу.

4. Експрес-тестування. Питання тестів з варіантами відповідей виводяться на екрані (або зачитуються вчителем усно). Учні на окремих листочках вирішують тести. Питань не варто вибирати багато. Для експрес-тесту достатньо 5-6 питань по темі. В кінці можна вивести на екран варіанти правильних відповідей, – учні самостійно перевіряють свої роботи, або використовують прийом взаємоперевірки.
Цей прийом часто використовується на ввідному етапі або при перевірці домашнього завдання. Так само можна швидко перевірити знання базових понять з пройденої теми.

5. Тисяча прикладів. Прийом використовується для перевірки практичних навичок. Це форма усного фронтального опитування, яка дозволяє за короткий час оцінити, наскільки вірно учні можуть пов’язувати вивчену теорію з практикою.
Суть прийому: дається поняття, визначення, дата, назва. Учні повинні навести приклади, що розкривають сенс.
Наприклад, на уроці хімії ставиться питання “Застосування заліза”. Учні не просто відповідають “у виробництві”, а наводять конкретні приклади.

6. Полагодь ланцюжок. На екран виводяться речення. Завдання учнів: скласти логічний ланцюжок. Пропозиції можна замінити картинками.
Наприклад, на уроці біології потрібно відновити цикл зростання дерева з насіння. Таке опитування дозволяє не тільки перевірити знання основних понять, але і вміння складати логічно послідовні цикли.

7. Буквенний диктант. Один з варіантів комбінованого опитування. Учитель зачитує питання, учні записують лише перші літери відповідей. З цих букв потім складається відповідь на головне, ключове питання.

8. Тренувальна контрольна робота. Робота проводиться як звичайна контрольна, але оцінки за неї йдуть в журнал лише за бажанням учня. Завдання для такої контрольної потрібно вибирати такі, які будуть максимально схожими на завдання в основній контрольній. Це дозволяє не тільки перевірити знання учнів, а й виявити прогалини.

9. Релейна контрольна робота – ще один варіант письмового опитування. Завдання для неї підбираються з вже пройденого матеріалу, ті, що діти вже виконували. Найчастіше беруться з підручника, з пройдених і виконаних вправ. Мета двояка: і з’ясувати, наскільки діти усвідомили пройдений матеріал, і не створювати напружену обстановку, тому що діти за замовчуванням вже знайомі із завданнями. Варто зауважити, що після проведення такого опитування до виконання домашнього завдання діти стануть відноситися набагато уважніше.

10. Азбука. Учитель називає одну букву. Учні повинні підібрати якомога більше слів, що починаються на цю букву. Всі слова і поняття повинні відповідати темі уроку. Таке опитування допомагає не тільки перевірити знання учнів в активній формі, але і повторити пройдений матеріал. Прийом зручно використовувати на початку уроку, при введенні в нову тему або при перевірці домашнього завдання.

Вибираючи той чи інший прийом, слід пам’ятати про мету опитування, про те, який час ви плануєте відвести для нього.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *