Вимоги до тез

Тези є узагальненим коротким викладом основного змісту роботи. В тезах (текст обсягом до однієї сторінки) подається стисла характеристика змісту роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

Вимоги до оформлення тез

  1. Формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 2,5 см. Інтервал перед і після абзацу – 0. Міжрядковий інтервал – одинарний.
  2. Перший рядок – Заголовок роботи: шрифт Аrial, 12 pt, жирний, усі літери великі, вирівнювання по центру, абзацний відступ – 0.
  3. Другий рядок – порожній.
  4. Третій рядок – Прізвище, ім’я, по батькові автора: шрифт Аrial, 11 pt,   жирний, вирівнювання по центру, абзацний відступ – 0.
  5. 4 і 5 рядки – інформація про наукового керівника – шрифт Аrial, 10 pt, звичайний, вирівнювання по центру
  6. шостий рядок – порожній, абзацний відступ – 0.
  7. Далі – Основний текст тез: шрифт Аrial, 10 pt, вирівнювання по ширині тексту, абзацний відступ – 1 см.

Ви можете завантажити зразок оформленн тез за цим посиланням і скористатися ним як шаблоном, ввівши власну інформацію.

Файл з вашими тезами необхідно зберегти, назвавши “Тези ваше_прізвище_ім’я” і надіслати для перевірки науковому керівнику вашої роботи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *