Виховна робота

У Дрогобицькому ліцеї діє система національного виховання учнів. Основною метою цієї системи є формування національної свідомості учнів, психолого-педагогічної готовності до здобуття вищої освіти, всебічний розвиток духовної сфери. В основу виховання покладено принципи демократизації, гуманізації, самореалізації особистості, гармонійного розвитку особистості, права на вибір.

Відповідно до нормативно правових документів з питань освіти, з метою охоплення якнайбільшої кількості ділянок життя ліцею виховною діяльністю, творчою групою розроблена Виховна програма Дрогобицького ліцею.  В основу документа покладено положення програми “Основні орієнтири виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України ” та “Основні орієнтири національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини”. Виховна програма ліцею розроблена з метою реалізації бачення та місії навчального закладу: формувати здорову, творчу, ініціативну, духовну та інтелектуально розвинену особистість, сповнену національної самосвідомості, створити умови, у яких сформуються вміння і знання, потрібні для того, щоб ліцеїст знайшов своє місце у сучасному світі та завдань, що випливають із заданої місії:

1.    Розвивати інтелектуальні та творчі здібності ліцеїстів.

2.    Формувати патріотичні почуття та правову свідомість.

3.    Забезпечити фізичний розвиток особистості через формування у ліцеїстів навичок здорового способу життя.

4.    Розвивати ініціативну особистість.

5.    Залучати батьків до взаємодії у виховному процесі.

6.    Формувати світоглядні позиції ліцеїстів на засадах християнської етики і вселюдських цінностей істини, добра і краси.

7.    Оновлення змісту освіти, розробка та апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання, комп’ютерних технологій, нестандартних форм і методів роботи.

Дана виховна програма враховує особливості навчально-виховного процесу у Дрогобицькому ліцеї та можливості педагогічного колективу у вихованні підростаючого покоління.

У ліцеї створені всі умови для максимальної індивідуалізації та диференціації виховного процесу. При плануванні виховної роботи беруться до уваги: варіативність програми, тісний зв’язок з навчальним процесом, безперервність, системність та послідовність виховного процесу. Звертається увага на задоволення і позитивні емоції учнів, інтелектуальний та емоційний розвиток, позитивний вплив на навчання.

Педагогічний колектив використовує масові, групові та індивідуальні форми роботи. Творчо працює кафедра виховної роботи. Склалася своя система традиційних заходів: День вчителя, Посвячення у ліцеїсти, Шевченківські дні, свято Нового року, День науки, День УПА, Останній дзвоник, випускний вечір, виїзні табори тощо.

Ліцеїсти щорічно відвідують батьківщину І.Франка – с.Нагуєвичі, м.Львів, м.Мукачево, м.Ужгород Закарпатської області. З метою створення умов всебічного розвитку ліцеїстів функціонує система гуртків – “Захист Вітчизни”, вокальний та естрадного співу, клуб “Журналіст”. Ліцеїсти щорічно стають переможцями фестивалю «Сурми звитяг», фестивалю колядок. Кожного року публікується  «Літопис ліцею».

Ефективно функціонує учнівське самоврядування. У ліцеї функціонує Конституція ліцею. Законодавча влада здійснюється парламентом ліцею. Виконавчу владу представляє президент ліцею. Уряд складається з міністра культури, міністра освіти, міністра внутрішньої політики. Судова влада в ліцеї представлена Радою справедливих, яка створена з метою захисту прав громадян ліцею, забезпечення дії Конституції та законів. Парламент ліцею працює за затвердженим планом роботи, засідання парламенту відбувається двічі на місяць, у роботі засідань бере участь директор ліцею. Парламент ліцею організовує наступні виховні заходи: Шевченківські дні, свято завершення навчального року та випускний вечір, конкурс “Красуня ліцею”, інтелектуальна гра “Брейн-ринг”, розважальні програми тощо. Проведений цикл радіопередач “Франкова земля”, присвячених життю ліцею.

Щоквартально функціонує Рада профілактики правопорушень, на засіданнях якої розглядаються питання порушення учнями правил поведінки. У грудні проводиться тиждень правових знань. Розроблено комплекс заходів щодо профілактики правопорушень, наркоманії, алкоголізму.

Кожного року проводиться педагогічна практика. Мета практики – вивчити найвідоміші краєзнавчі та історичні місця краю, розвивати навики туристичної роботи, уміння орієнтуватися на місцевості, удосконалювати навики екологічної роботи. Практика проходить за напрямками: туризм, фольклор, історичне краєзнавство, лікарські рослини та їх використання, екологія, орієнтування на місцевості, колективні ігри. Ліцеїсти побували у с.Тухля Сколівського району, м. Славсько, м. Сколе, м. Добромиль, с. Стрілки Старосамбірського району. Проводиться захист практики.

Система виховної роботи в ліцеї сприяє моральному, фізичному та естетичному вихованню, розвиває ініціативу ліцеїстів, задовольняє їхні культурні запити  і спрямовує в руслі обраної ними майбутньої професії.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *