Виховна робота

У Дрогобицькому педагогічному ліцеї діє система національного виховання учнів. Основною метою цієї системи є формування національної свідомості учнів, психолого-педагогічної готовності до здобуття фаху педагога, всебічний розвиток духовної сфери. В основу виховання покладено принципи демократизації, гуманізації, самореалізації особистості, гармонійного розвитку особистості, права на вибір.

Відповідно до нормативно правових документів з питань освіти, з метою охоплення якнайбільшої кількості ділянок життя педліцею виховною діяльністю, творчою групою розроблена Виховна програма Дрогобицького педліцею.  В основу документа покладено положення програми “Основні орієнтири виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України ” та “Основні орієнтири національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини”. Виховна програма педліцею розроблена з метою реалізації бачення та місії навчального закладу: формувати здорову, творчу, ініціативну, духовну та інтелектуально розвинену особистість, сповнену національної самосвідомості, створити умови, у яких сформуються вміння і знання, потрібні для того, щоб ліцеїст знайшов своє місце у сучасному світі та завдань, що випливають із заданої місії:

1.    Розвивати інтелектуальні та творчі здібності ліцеїстів.

2.    Формувати патріотичні почуття та правову свідомість.

3.    Забезпечити фізичний розвиток особистості через формування у ліцеїстів навичок здорового способу життя.

4.    Розвивати ініціативну особистість.

5.    Залучати батьків до взаємодії у виховному процесі.

6.    Формувати світоглядні позиції ліцеїстів на засадах християнської етики і вселюдських цінностей істини, добра і краси.

7.    Оновлення змісту освіти, розробка та апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання, комп’ютерних технологій, нестандартних форм і методів роботи.

Дана виховна програма враховує особливості навчально-виховного процесу у Дрогобицькому педліцеї та можливості педагогічного колективу у вихованні підростаючого покоління.

У педліцеї створені всі умови для максимальної індивідуалізації та диференціації виховного процесу. При плануванні виховної роботи беруться до уваги: варіативність програми, тісний зв’язок з навчальним процесом, безперервність, системність та послідовність виховного процесу. Звертається увага на задоволення і позитивні емоції учнів, інтелектуальний та емоційний розвиток, позитивний вплив на навчання.

Педагогічний колектив використовує масові, групові та індивідуальні форми роботи. Творчо працює кафедра виховної роботи над проблемою “Інноваційні виховні технології”. Склалася своя система традиційних заходів: День вчителя, Посвячення у ліцеїсти, Шевченківські дні, свято Нового року, День науки, День УПА, Останній дзвоник, випускний вечір, виїзні табори тощо.

З метою кращого ознайомлення учнів з політичними та економічними процесами в Україні та за її межами в ліцеї введено обов’язкове щотижневе політичне інформування учнів. Частими в ліцеї є зустрічі з відомими у Дрогобичі та за його межами людьми: поетами, авторами науково-популярних праць, політиками та ін.

Ліцеїсти щорічно відвідують батьківщину І.Франка – с.Нагуєвичі, м.Львів, м.Мукачево, м.Ужгород Закарпатської області. З метою створення умов всебічного розвитку ліцеїстів функціонує система гуртків – “Захист Вітчизни”, вокальний та естрадного співу, клуб “Журналіст”. Ліцеїсти щорічно стають переможцями фестивалю «Сурми звитяг», фестивалю колядок. Щомісячно виходить газета «Ліцеїст», кожного року –  «Літопис ліцею».

Ефективно функціонує учнівське самоврядування. У ліцеї функціонує Конституція педагогічного ліцею. Законодавча влада здійснюється парламентом ліцею, який складається з 8 чоловік. Виконавчу владу представляє президент ліцею. Уряд складається з міністра культури, міністра освіти, міністра внутрішньої політики. Судова влада в ліцеї представлена Радою справедливих, яка створена з метою захисту прав громадян ліцею, забезпечення дії Конституції та законів. Рада справедливих складається з 9 членів. Парламент ліцею працює за затвердженим планом роботи, засідання парламенту відбувається двічі на місяць, у роботі засідань бере участь директор ліцею. Парламент ліцею організовує наступні виховні заходи: Шевченківські дні,свято завершення навчального року та випускний вечір, конкурс “Красуня ліцею”, інтелектуальна гра “Брейн-ринг”, розважальні програми тощо. Проведений цикл радіопередач “Франкова земля”, присвячених життю ліцею.

Щоквартально функціонує Рада профілактики правопорушень, на засіданнях якої розглядаються питання порушення учнями правил поведінки. У грудні проводиться тиждень правових знань. Розроблено комплекс заходів щодо профілактики правопорушень, наркоманії, алкоголізму.

Кожного року проводиться педагогічна практика. Мета практики – вивчити найвідоміші краєзнавчі та історичні місця краю, розвивати навики туристичної роботи, уміння орієнтуватися на місцевості, удосконалювати навики екологічної роботи. Практика проходить за напрямками: туризм, фольклор, історичне краєзнавство, лікарські рослини та їх використання, екологія, орієнтування на місцевості, колективні ігри. Важливий аспект педагогічної практики – це підготовка до майбутнього фаху педагога, організація та проведення різноманітних конкурсів, ігор. Ліцеїсти побували у с.Тухля Сколівського району, м. Славсько, м. Сколе, м. Добромиль, с. Стрілки Старосамбірського району. Проводиться захист педпрактики.

Система виховної роботи в ліцеї сприяє моральному фізичному та естетичному вихованню, розвиває ініціативу ліцеїстів, задовольняє їхні культурні запити  і спрямовує в руслі обраної ними майбутньої професії.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *