Вимоги до оформлення та структури тез

Вимоги до оформлення тез

Формат А4, орієнтація – книжкова.

Поля – всі по 2,5 см, міжрядковий інтервал – одинарний.

Перший рядок – назва роботи. Вирівнювання по центру, шрифт Arial, 12, жирні, всі великі.

Другий рядок – порожній

Третій рядок – прізвище, ім’я, по батькові автора (НЕ ініціали – повністю). Вирівнювання по центру, шрифт Arial, 11, жирні, перші літери великі.

Четвертий рядок – текст “Науковий керівник:”, після чого вказуються прізвище, ім’я, по батькові, посада наукового керівника (НЕ ініціали – повністю). Вирівнювання по центру, шрифт Arial, 10, перші літери великі.

Через рядок – текст тез. Вирівнювання по ширині, шрифт Arial, 10. Перший рядок абзацу – відступ 1 см. Міжрядковий інтервал – одинарний.

Об’єм тез – до 1 сторінки формату А4.

Вимоги до структури тез

Тези повинні містити

  • назву;
  • актуальність задачі і можливість її практичного використання (поясніть, чим саме обумовлений вибір задачі, яка її наукова та практична значимість);
  • коротку постановку задачі (яка мета вашого дослідження);
  • опис методів розв’язання (поясніть, які методи дослідження, експериментальне обладнання та засоби обробки даних використані в роботі);
  • аналіз отриманих результатів, висновки (сформулюйте основні результати, отримані у ході виконання роботи, визначте їх цінність для науково-практичного використання, оцініть їх новизну, вкажіть, чому отримані результати кращі за ті, що вже є).
Ознайомитися зі зразком/шаблоном тез можна ознайомитися тут*.

Нагадуємо, що на нашому сайті раніше опубліковано рекомендації як правильно писати короткі наукові тези*.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *