Як правильно писати короткі наукові тези?

При написанні наукових тез найголовнішим є дотримання правила: в кожному реченні, написаному Вами повинна розкриватися нова інформація. Тільки дотримуючись цього правила можна написати змістовний текст.

Стислість, звичайно, сестра таланту, проте й тези обсягом 1 сторінка можна зробити абсолютно беззмістовними. Таке зустрічається, коли автор в 90% вмісту тез обгрунтовує актуальність досліджуваної проблеми і важливість її дослідження, а безпосередньо про своє дослідження пише буквально два речення.

Тож як правильно писати тези обсягом 1-2 сторінки?
Незалежно від того, пишете Ви тези за результатами теоретичних або емпіричних досліджень, необхідно чітко дати відповіді на 3 питання:

I.      Про що конкретно я пишу (що я досліджував)?

II.      Що конкретно я отримав?

III.      Що все це означає?

Відповідь на ці 3 питання і становитиме 3 основних абзаци Ваших тез.

I.    Про що конкретно я пишу (що я досліджував)?

1.    «Про що це я?»

Якщо об’єкт Вашого дослідження загальновідоме явище, то можете безпосередньо окреслити актуальність досліджуваного феномена.
Наприклад: «Комп’ютерна залежність є однією з найважливіших проблем сучасного суспільства»
Якщо ж Ви досліджуєте не широковідомий феномен, необхідно в першому ж реченні дати його визначення, а у другому реченні позначити актуальність цієї проблеми для дослідження
Наприклад: «Кібербулінг – це …». «Сьогодні Кібербулінг поширений як у підлітковому середовищі, так і серед дорослих».

2.   «І що?»

У перших реченнях Ви позначили актуальність досліджуваного феномена. Розписувати його важливість і значимість в рамках написання тез не потрібно. Другим пунктом в тексті повинен бути безпосередній перехід до проблеми Вашого власного дослідження.
Коли в першому реченні Ви пишете «Комп’ютерна залежність є однією з найважливіших проблем сучасного суспільства» – Ви не відкриваєте нічого нового для читача. Це загальновідомий факт, а що ж далі? Ви повинні відразу відповісти на це цілком резонне запитання читача – «У даній роботі ми розглядаємо відмінності  комп’ютерної залежності у працівників і учнів юнаків (16-22 років)». Далі у читача виникає питання – Чому це саме у них Ви вирішили дослідити комп’ютерну залежність? Ви повинні аргументувати свій конкретний вибір (тобто позначити: чому бере участь у дослідженні саме ця вибірка, або обраний саме цей відрізок часу, або використовуються саме ці методи).

3.   «А як?»

Якщо Ви описуєте результати свого емпіричного дослідження, то Ви просто зобов’язані дати читачеві відповідь на питання: Як саме Ви проводили своє дослідження? Залежно від специфіки тексту необхідно позначити методи, етапи, умови дослідження (або щось одне). Знову ж розписувати подробиці немає необхідності. Якщо Ви використовували якісь методи, методики – просто перерахуйте їх назви. Якщо дослідження проходило в кілька етапів – просто вкажіть кількість етапів і їхній зміст.
Наприклад: «Дослідження проводилося в 2 етапи: на першому за допомогою методики« Х »ми відібрали 50 юнаків з високим рівнем комп’ютерної залежності; на другому запропонували відібраній групі респондентів відповісти на питання авторської анкети (30 питань з відкритими відповідями)» – таким чином, ми в одному реченні позначили і те, скільки чоловік взяло участь в дослідженні і кількість етапів дослідження і які методи використовувалися.

II.     Що конкретно я отримав?

Отже, позначивши актуальність дослідження, об’єкт дослідження, сутність дослідження (методи, вибірку, етапи дослідження) Ви можете переходити безпосередньо до результатів проведеної Вами роботи. Цей пункт повинен бути найоб’ємнішим і займати понад 50% Вашого тексту тез.

Те, як виглядатиме опис результатів Вашого дослідження, в значній мірі залежить від суті Вашого дослідження, але все ж можна виділити кілька універсальних рекомендацій до відображення результатів дослідження:

1.   Перш ніж описувати деталі, краще дати загальну характеристику отриманих Вами результатів дослідження.

Наприклад: «В результаті проведеного дослідження ми виявили, що у працюючих юнаків комп’ютерна залежність виражена більше, ніж в учнів». А далі – подробиці та цікаві особливості.

2. Завжди добре виглядають виділені пункти: По-перше, … По-друге, По-третє або список (виділений галочками, рисками, цифрами …)

III. Що все це означає?

Закінчити потрібно узагальненою характеристикою результатів дослідження. За великим рахунком, Ви повторюєте те, що вже описали вище. Але, якщо вище описували результати свого конкретного дослідження, то узагальнюючи все написане, Ви пишете вже про факт виявлених особливостей.
Наприклад: «Отже, працюючі юнаки більшою мірою схильні до комп’ютерної залежності, так як …. Специфіка комп’ютерної залежності працюючих юнаків полягає в …, а для учнів юнаків властиво … ».

Обов’язково використовуйте слова «отже …», «таким чином …», «Висновком проведеного дослідження є …», «Результати показують …» тощо. Ці фрази завжди концентрують увагу читача, дають сигнал, що зараз вони прочитають найголовніше і останнє.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *