Результати моніторингу якості освіти

Результати моніторингу якості освіти за 2019-2020 н.р.

Ліцей ІІІ ст.

Реалізуючи Закон України «Про освіту» та національну програму «Україна ХХІ ст.», педагогічний колектив ліцею впродовж  2019-2020 н.р. працював над темою дослідження «Системний підхід до забезпечення якості освіти у Дрогобицькому ліцеї».

Згідно навчальних планів учителями ліцею проведено заплановані лекційні, практичні та лабораторні заняття, екзамени, навчальну практику для учнів І курсу. Модель організації  навчального процесу у формі пар максимально наближена до діючої системи у вищих навчальних закладах і відповідає меті ліцею – підготувати ліцеїстів до успішного продовження навчання в університеті та інституті. З  метою інтенсифікації навчального процесу, зменшення навантаження на учнів заплановано вивчення непрофільних предметів посеместрово. Учителями розроблені візитки з профільних дисциплін.

Усі вчителі виконали навчальне навантаження  за рік, провели заплановані лекційні, практичні та контрольні роботи.

Дирекцією ліцею ведеться аналіз успішності учнів. На початку навчального року було проведено тестування  для визначення рівня інтелектуальної обдарованості учнів та поділу учнів на підгрупи. Наприкінці І та ІІ семестрів було проведено семестрові контрольні роботи з метою перевірки рівня знань учнів та об’єктивності виставлення вчителями оцінок. Аналіз результатів семестрових контрольних робіт показав, що загальний рівень навчання та викладання  в ліцеї є задовільним. Найвищим є коефіцієнт засвоєння знань у гр.Г-11(І) з укр.літ. (0,87) та укр.мови (0,85), у гр.П-14(І) з укр.мови(0,8) та української літератури (0,88), у гр.Г-21(І) з української літератури (0,88) та української мови (0,86); у гр.І-22(І) з алгебри та геометрії(0,83 та 0,91) та інформатики (0,81 ); у гр.П-23(І) з хімії (0,8); у гр.П-24 з української мови (0,85) та української літератури (0,88); у гр.Г-11,П-14(УІ) з англійської мови (0,81). Високий коефіцієнт вказує на те, що вищезгадані вчителі   працюють  системно, що забезпечує результативність  навчальних досягнень учнів.

Недостатньо високим є коефіцієнт засвоєння знань у  гр. І-12(ІІ) з алгебри (0,58) та фізики (0,55), у гр.П-13(ІІ) з алгебри (0,54) та хімії (0,5), у гр.Г-11, Г-15, П-14(ІІІ, ІІ, І підгр.) з англійської мови (0,54,  0,53,  0,46), у гр.П-23(ІІ) з алгебри (0,58; вч.Новожилова І.Б.), у гр.П-24(ІІ) з історії (0,52); у гр.Г-21,П-24(І підгр.) з англійської мови (0,37 та 0,55)

Порівняльний аналіз показав, що різниця між середнім балом за СКР та середнім балом поточного оцінювання є незначною і в основному становить менше 1  бала, що вказує на об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів вчителями. Проте в окремих випадках середній поточний бал за СКР та поточне оцінювання відрізняються  на  1 бал і більше: з української мови  в гр.Г-11(ІІ )- на1,2 бала; у гр.Г-15(І)  – на 2,1 бала, у гр.Г-21 (ІІ) – на 1,2; у гр.П-24 – на 1,6 бала;   з інформатики : у гр.І-12(І) – на 1,2 бала, у гр.І-22(ІІ) – на 1,2 бала;  з історії  – гр.Г-21(І) – на 1,6 бала;  з англійської мови  – у гр.Г-11,Г-15,П-14(ІІІ) на 1,1 бала; у гр.Г-21,П-24(ІУ) – на 2 бали.

Новим викликом, який постав перед колективом ліцею у 2019-2020 н.р. через запровадження карантинних обмежень і був успішно вирішений, стало запровадження дистанційного навчання.

Дистанційне навчання було введене на час загальнонаціонального карантину з 12 березня 2020 р. Для організації дистанційного навчання використовувалася платформа Google Classroom. Використання єдиної платформи в дистанційному освітньому процесі ліцею зменшує стресовість ситуації для учнів, сприяє швидшій адаптації учнів до нових умов навчання, створює умови для концентрації учнів на засвоєнні знань, а не на процесі вивчення нового інтерфейсу та програмного навчального середовища для різних предметів.

Вчителями-предметниками та класними керівниками проконтрольовано приєднання всіх учнів класу до дистанційних курсів. При цьому поставлена вимога учням реєструватися під своїми іменами та прізвищами. До дистанційних курсів з правами вчителя приєднано класного керівника та адміністрацію ліцею, які здійснюють постійний моніторинг навчальних досягнень учнів та організації освітнього процесу вчителем. На час карантину було змінено розклад дзвінків. Розклад занять відповідав затвердженому на початку семестру розкладу уроків. На першому занятті поширено електронні версії підручників . Враховуючи принцип академічної свободи, в ліцеї було запроваджено гібридну модель дистанційного навчання, при якій вчитель залежно від методичних потреб планував синхронне (прямий ефір у запланований час, зворотній зв’язок, відеоконференція) або асинхронне заняття (самостійне планування + дедлайн, індивідуальне консультування). Виділено час для асинхронного навчання у другій половині дня. Вчителі надавали індивідуальні консультації, завдання та шаблони для опрацювання теми. При плануванні навчального матеріалу асинхронного заняття вчителями створювалися власні та використовувалися інтерактивні моделі, навчальне відео, методичні розробки, контент дистанційних курсів та каналів YouTube, MozaBook, MozaWeb, Prometheus, EdEra, Всеукраїнської школи онлайн тощо.

Оцінювання результатів навчальної діяльності здійснювалося в синхронному та асинхронному режимі .В синхронному режимі учні складали тести,  розказувати вірші напам’ять, складати аудіювання та усне мовлення. В асинхронному режимі учні могли самостійно планувати організацію своєї діяльності. Таке контролювання менш технічно вразливе, проте для об’єктивного оцінювання вимагає формулювання індивідуальних завдань учням (проекти, презентації, твори). Основною метою формувального оцінювання при дистанційному навчанні є забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнем. Підсумкове (семестрове) оцінювання в дистанційному режимі здійснювалося на основі поточних оцінок дистанційного навчання та підсумкових оцінок очного навчання.

Дирекцією ліцею впродовж року проводився контроль за відвідуванням учнями занять. Практичний психолог Н.Мойшевич проводила індивідуальну роботу з  учнями, які мають пропуски занять без поважних причин. Класні керівники повідомили батьків про пропуски ліцеїстами занять без поважних причин, провели роз’яснювальну роботу.

Згідно плану роботи ліцею впродовж року були проведені педради «Про підсумки роботи колективу ліцею у 2018-2019н.р. та завдання на 2019-2020 н.р.», «Про закінчення І семестру 2019-2020 н.р.», «Про організацію відпрацювання навчального матеріалу засобами дистанційного навчання», «Про визначення кращого учня року», «Про перевід учнів І курсу на ІІ курс», «Про випуск учнів ІІ курсу  з ліцею». Щомісячно проводились наради вчителів ліцею, де розглядались питання успішності ліцеїстів, відвідування учнями занять, організація роботи з обдарованими учнями, зокрема підготовка до проведення ІІ та ІІІ туру предметних олімпіад, організації та  належної підготовки до проведення Дня науки (затвердження творчих завдань для учнів). Щопонеділка проводились оперативні наради при директору ліцею. На нарадах обговорювались питання роботи учнівського самоврядування, здійснювався аналіз нововведень модульно-рейтингової системи.

Впродовж року здійснювався контроль за веденням вчителями класних журналів; під час перевірок було виявлено, що записи в журналах в основному ведуться акуратно, чорним чорнилом, класні керівники ведуть  облік відвідування учнями занять; проте у журналах наявні виправлення оцінок, деякі вчителі несистематично ведуть облік відвідування учнями занять та несвоєчасно виставляють оцінки за ведення зошитів

Згідно плану роботи ліцею у жовтні було проведено І тур предметних олімпіад .  У листопаді-грудні 2019 р. проведено ІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіад.  Виступ ліцеїстів у міських олімпіадах у старшій школі був успішним,  наші учні здобули 12 перших, 37 других та 16 третіх місця .     У  ІІ етапі олімпіад  ліцеїсти взяли участь у змаганнях 82 рази, з них 75 разів (92%) стали переможцями. У ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад ліцеїсти показали високий рівень знань і здобули 4 перших, 10 других та 13 третіх місць .  Найкращі результати ліцеїсти показали з інформатики, біології, екології, історії, української мови і літератури та правознавства.

Крім цього, Хай Ганна здобула І місце, а Криванчик – ІІ місце в ІІ етапі  Міжнародного конкурсу  з української мови ім. П. Яцика.  У ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської  молоді ім. Т. Шевченка  Чушак Ольга  посіла ІІ місце, а  Хай Ганна  – ІІІ місце. В обласному конкурсі «Сурми звитяг» Катерниа Юськів здобула ІІІ місце.

У жовтні  – листопаді відбулися обласні турніри, в яких учні ліцею здобули перемоги. Зокрема, з математики – ІІ місце (кер.Підбуська В.А.); з біології – ІІ місце (керівник Рубель О.М.); з економіки  – І місце (кер.Середня О.М.); з географії  – ІІ місце (кер.Добрянський В.Б.), з фізики– І місце (керівник Хлопик Р.М.), у правових дебатах – І місце (керівник Асєєва Г.В.) (наказ № 01-2/147 від  від 30.12.2019 р.) У Всеукраїнському етапі науково-технічного конкурсу «Майбутнє України» Хевпа Дмитро (керівники – Сосяк Р.М., Григорович А.Г.) здобув І місце та Микола Хлопик (керівники – Гадзаман І.В., Григорович А.Г.) – ІІ місце .У VIII фестивалі інноваційних проектів Sikorsky Challenge 2019 (секція «Електроніка та приладобудування») Хевпа Дмитро (керівники – Сосяк Р.М., Григорович А.Г.) здобув І місце. У першому учнівському конкурсі стартапів, який був проведений 25-26 червня 2020 року Tech Startup School Національного університету «Львівська політехніка» та Львівською обласною Малою академією наук, Тарас Зелений здобув 2 місце, а Роман Котик – 3 місце (керівники – вчителі О. Думайло та Р. Сосяк).

У легкоатлетичній естафеті, присвяченій 77річниці утворення УПА, команда ліцеїстів здобула ІІ місце. Ліцеїсти брали участь у конкурсі «Сурми звитяги». Хлопик Микола та Дмитро Хевпа брали участь у складі делегації Львівської обласної МАН Малопольській ночі науковців (Краків) . Учні профілю інформаційних технологій І курсу відвідали у жовтні  ІТ компанію InoxSoft.

У 2020 р. ліцей закінчили 144 учні, з них  Криванчик Наталія, Микитич Софія, Бецко Юрій, Ілик Лілія, Сисин Арсен, Кречківська Юлія нагороджені золотою медаллю та  Хлопик Микола, Чушак Ольга, Альберда Любов – срібною медаллю. 8 випускників ліцею були нагородженні Похвальними грамотами за особливі успіхи у вивченні окремих предметів.

Згідно модульно-рейтингової системи оцінювання досягнень ліцеїстів кращими учнями ліцею у 2019-2020 н.р. стали:

Гуманітарний профіль –  Бецко Юрій;

Профіль інформаційних технологій – Хлопик Микола;

Природничий профіль –   Бабяк Роман;

Правничий профіль – Микитич Софія.

Учні І курсу Заблоцька Оксана, Хай Ганна-Марія, Онищак Діана, Зелений Іван, Чайка Богдан, Демків Остап стали стипендіатами  міського голови Дрогобича.

У червні для учнів першого курсу було проведено навчальну практику: гуманітарний та правничий профілі – суспільно-гуманітарну, профіль інформаційних технологій – з фізики та інформатики (комп’ютерний та фізичний практикуми); природничий профіль – з біології та хімії (біологічний та хімічний практикуми).

З метою збереження життя та здоров’я  ліцеїстів класними керівниками проведено вступний інструктаж з ТБ, проводились інструктажі з ТБ напередодні зимових, Пасхальних та літніх канікул. У вересні 2019 р. були застраховані  учні І та ІІ курсу. Систематично ведеться облік нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, питання техніки безпеки розглядалися  на батьківських зборах та педагогічній раді; з 01.09.2019 р. по 22.06.2020 р. зафіксовано 7 побутових травм серед учнів ліцею.

Реалізуючи Закон України «Про освіту» та Виховну програму, колектив ліцею працював над розвитком духовності, над культурою поведінки ліцеїстів, методикою організації різноманітних заходів, патріотичним вихованням.

У ліцеї створена комплексна система виховної роботи. Склалася своя система традиційних заходів: День учителя, День конституції ліцею, посвячення у ліцеїсти, Шевченківські  дні, День науки, заходи до річниці голодомору, Батьківський день, новорічно-різдвяне дійство.

У 2019-2020 н.р. ліцеїсти побували на г.Маківка, відвідали урочище Саліна,  історико-меморіальний музей СтепанаБандери в Старому Угринові та музей Небесної сотні в Івано-Франківську, здійснили поїздку до древнього Перемишля.

Активною була міжнародна діяльність ліцею. 21-29.09.2019 делегація ліцеїстів брала участь у реалізації міжнародного проекту у м. Гонядз (РП) . 14-17 листопада 2019 р. група 51 ліцеїста здійснила краєзнавчу поїздку за маршрутом Дрогобич-Вроцлав-Дрезден-Краків-Дрогобич . З 16 по 19 грудня делегація ліцею перебувала у м.Гдиня (РП), де була підписана угода про співпрацю між Дрогобицьким ліцеєм та загальноосвітнім ліцеєм №2 з мовним відділенням м.Гдиня.

З метою всебічного  розвитку ліцеїстів функціонував  гурток  «Захисту Вітчизни» (кер.Козак М.В.). Вихователі та класні керівники  працювали за щотижневими плануваннями, проводилися соціологічні дослідження щодо ефективності виховної роботи. Щомісячно виходила газета «Ліцеїст» (редактор Л.Борецький).

У ліцеї функціонує Конституція ліцею. Законодавча влада здійснюється парламентом ліцею, який складається з 8 чоловік (голова парламенту Фаєк Анна). Виконавчу владу представляє президент  Влад Єнчке. Уряд складається  з міністра культури (Вайло Анастасія), міністра освіти (Андрусів Юлія), міністра внутрішніх справ (Собко Анастасія). Судова влада представлена Радою справедливих, яка створена з метою захисту прав громадян ліцею, забезпечення дії Конституції та законів. Рада справедливих складається з 9 членів (голова Ради справедливих –Роман Мигович).

Протягом навчального року атестаційною комісією були проатестовані:

 • Борецький Л. М. відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «вчитель-методист».
 • Губицька Г. Є. відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший вчитель».
 • Заяць О. В. відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «вчитель-методист».
 • Підбуська В. А. відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший вчитель».
 • Сухраменда Є. В. відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший вчитель».
 • Марущак І. М. відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст 1 категорії».

Згідно Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 вчителі ліцею підвищували свою кваліфікацію, використовуючи інституційні та дистанційні форми. Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації, участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

Методична робота організована в структурі кафедр . На засіданнях кафедр підводилися підсумки та аналізувалися результати проведення навчальної практики ліцеїстів, обговорювалася та затверджувалася тематика творчих робіт ліцеїстів, обговорювалися методика проведення дистанційного навчання та підсумкового оцінювання, підготовки до ЗНО та проведення консультацій, зміни до правил прийому до вищих навчальних закладів у 2020 році.

Григорович А.Г. є головою методоб’єднання вчителів інформатики міст Дрогобича та Стебника, членом науково-методичної ради міського методичного комітету. Проць Л.С. є головою методоб’єднання вчителів хімії міст Дрогобича та Стебника, керівником творчої групи вчителів хімії м. Дрогобича і Стебника. Козак М.В. є головою методоб’єднання вчителів предмету «Захист України» міст Дрогобича та Стебника. Рубель О.М. є членом обласної творчої групи вчителів біології.

Протягом І семестру були опубліковані наукові .праці:

 • Сухраменда Є.В. Корекція знань як навчальна дія ліцеїстів у контексті вивчення ними іноземної мови //Психологічні вектори розвитку гуманітарної освіти в умовах євроінтеграції освітнього простору: результати і перспективи дослідження : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 4-5 жовтня 2019). – Дрогобич, Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2019. – С.123-127.
 • Григорович А.Г. Заяць О.В., Бородчук І.А. Аналіз внутрішньої системи забезпечення якості освіти навчального закладу // Priority directions of science development. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2019. Pp. 397-401. URL: http://sci-conf.com.ua.
 • Григорович А.Г., Сосяк Р.М., Хевпа Д.Я. Програмно-апаратний комплекс моніторингу фізичної активності // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник VIІ міжнародної науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 2020. – С.131-133.

2 жовтня 2019 р. вчителями ліцею О.Заяць, А.Григоровичем, О.Рубель, Л.Проць, Р.Сосяком, Р.Хлопиком, В.Підбуською, Л.Борецьким, Є.Сухрамендою було проведено Науковий пікнік для учнів регіону.

Тісною є співпраця ліцею з вищими навчальними закладами. 30 жовтня 2019 р. Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка, член-кореспондент НАН України, професор Володимир Мельник та директор Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради Львівської області Ольга Заяць підписали угоду про співпрацю між установами.

У ліцеї працює Наукове товариство Дрогобицького ліцею.

28 призових місць здобули учні Дрогобицького ліцею у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України!

ХХІХ звітна науково-практична конференція ліцеїстів проходила у дистанційному форматі. На засіданнях кафедр обговорено тематику творчих робіт, затверджено теми виконавців та керівників творчих робіт . Необхідно зазначити активну співпрацю по керівництву творчими роботами вчителів ліцею з науковцями вищих навчальних закладів, зокрема Львівського національного університету імені Івана Франка. Заступником директора А.Григоровичем створено сайт конференції, на сторінках якого можна  ознайомитися з презентаціями доповідей ліцеїстів, відеовітаннями гостей та друкованими виданнями конференції.

Протягом навчального року були опубліковані:

 • Вісник наукового товариства Дрогобицького ліцею,
 • Тези доповідей ХХІХ звітної науково-практичної конференції ліцеїстів
 • Літопис Дрогобицького ліцею за 2019-2020 навчальний рік

Гімназія №14 ІІ ст.

Реалізуючи Закон України «Про освіту» та національну програму  «Україна ХХІ ст.», педагогічний колектив  гімназії № 14 впродовж  2019-2020 н.р. працював над темою дослідження «Системний підхід до забезпечення якості та результативності освіти за допомогою інформаційних технологій».

Згідно навчальних планів учителями Дрогобицького ліцею (гімназії №14) проведено заплановані лекційні, практичні та лабораторні заняття. З  метою інтенсифікації навчального процесу, зменшення навантаження на учнів заплановано вивчення  предметів  у 9-тих класах у формі пар та вивчення окремих предметів посеместрово.

Усі вчителі виконали навчальне навантаження  за ІІ семестр, провели заплановані лекційні, практичні та контрольні роботи

Дирекцією Дрогобицького ліцею  (гімназії №14) вівся аналіз успішності учнів. З 11.03.2020р.   вчителі-предметники проводили дистанційне  навчання у контексті вчитель- учень- батьки- вчитель  на платформі Google Classroom. Також використовували інші платформи, зокрема Zoom, з окремими учнями, у яких виникли труднощі з переходом на платформу, працювали у телефонному режимі та через Viber, підтримували постійний зв’язок із класними керівниками, проводили відео-консультації у Skype.  Прослідковувалась певна узгодженість між педагогами та учнями щодо дистанційного навчання, тому учні змогли успішно закінчити 2019-2020 навчальний рік.

7 учнів було нагороджено Похвальними листами за високі досягнення у навчанні.

Успішним був виступ гімназистів у цьому навчальному році у міських олімпіадах, де наші учні здобули 4 перших, 7 других та 11 третіх місць. У підсумковому рейтингу за результатами   Всеукраїнських  учнівських  олімпіад гімназія набрала 37 балів і значно випередила інші школи Дрогобича  та посіла п’яте  місце. Гімназисти здобули перемоги майже з усіх предметів, крім тих, які не вивчаються в гімназії (німецька мова, французька мова, російська мова тощо). Найкращі результати наші учні показали з математики, інформатики, християнської етики,  економіки, хімії, української мови та літератури.

Підсумковий рейтинг навчальних закладів у базовій  школі  ( за результатами  Всеукраїнських учнівських  олімпіад) 2019-2020 н. р.

 

Навчальний заклади

Укр. мова та літ.Мате-ма-тика Біоло-гіяХімія Інфор-ма-тика Еко-но-міка Фі-зикаАнгл.   мова   Поль-ська мова  Христи-янська етика  КІЛЬ-КІСТЬ БАЛІВРЕЙТИНГ
Ліцей (гімназія №14)37 25 4 322   1  8  375

 

Дирекцією  впродовж року проводився контроль за відвідуванням учнями занять.  Протягом ІІ семестру працювала психолого-педагогічна служба, батьки і учні мали змогу отримати кваліфіковану допомогу практичного психолога Н.Мойшевич. Вона проводила індивідуальну роботу з учнями, які пропускали заняття без поважних причин. Класні керівники повідомляли батькам про пропуски ліцеїстами занять без поважних причин, проводили роз’яснювальну роботу. В зв’язку із запровадженням карантину в Дрогобицькому ліцеї (гімназії №14)  класні керівники та психолог ліцею Н.Мойшевич дистанційно (дотримуючись усіх норм карантину) проводили роз’яснювальну роботу серед учасників освітнього процесу щодо правил поведінки під час карантину, в т.ч. рекомендували батькам обмежити пересування у межах міста без необхідності та забезпечити перебування малолітніх дітей за місцем проживання.

Згідно плану роботи  Дрогобицького ліцею (гімназії №14) у ІІ семестрі були проведені такі  педради:   – «Про організацію навчально-виховного процесу в частині освоєння учнями в повному обсязі навчального матеріалу в умовах запровадження призупинення навчального процесу у ліцеї» №01-41/2 від 29.01.2020р.;      – «Про організацію освітнього процесу під час карантину для забезпечення виконання навчальних програм» №01-41/3 від 11.03.2020р.;    – «Про вибір підручників для 7 класу» №01-41/4 від 31.03.2020р.; «Про закінчення 2019-2020 навчального року» №01-41/5 від 04.06.2020р. Щомісячно проводились наради вчителів , де розглядались питання успішності учнів, відвідування учнями занять, організація роботи з обдарованими учнями, навчання учнів в умовах карантину. Щопонеділка проводились оперативні наради при директору ліцею. Під час призупинення навчання, наради проводились дистанційно, дотримуючись усіх норм карантину. На нарадах обговорювались питання роботи в умовах карантину, здійснювався аналіз нововведень інформаційних технологій  тощо.

Впродовж семестру здійснювався контроль за веденням вчителями класних журналів. Під час перевірок було виявлено, що записи в журналах в основному ведуться акуратно, чорним чорнилом, класні керівники ведуть  облік відвідування учнями занять; проте у журналах наявні виправлення оцінок, дат, деякі вчителі несистематично ведуть облік відвідування учнями занять, не записують теми з техніки безпеки, години спілкування.

Протягом семестру атестаційною комісією вивчався досвід роботи вчителів, які атестуються у 2019-2020 н.р.:  Мадай Б.С., Коваленко О.М., Ганчук І.Б., Хомин Л.Б., Колпецька О.М., Семенович Н.І., Щур Н.Я.,  Летнянчин О.М., Федорків О.І., Гавдяк Д.А. За результатами атестації Мадай Б.С., Коваленко О.М., Ганчук І.Б., Хомин Л.Б., Гавдяк Д.А. підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель»; Колпецька О.М., Семенович Н.І., Щур Н.Я., Летнянчин О.М., Федорків О.І. підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Навчалися дистанційно на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників Т.Пруська, Т.Кулик, С.Марків, І.Ганчук, Л.Хомин, О.Чава, Л.Залокоцька, Т.Вата, Н.Щур, Г.Гавран, О.Коваленко, Н.Семенович, Л.Васьків, О.Яводчак, І.Круглій, Є.Круглій, Г.Качмарик, Л.Мурза, Л.Галишин, О.Колпецька. Сертифікати про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджені педагогічною радою №01-41/5 від 04.06.2020р.

Методична робота Дрогобицького ліцею (гімназії №14) організована в структурі кафедр:

 • гуманітарних дисциплін (зав. кафедрою Н.Шулюк);
 • природничих дисциплін (зав. кафедрою Л.Хомин);
 • іноземних мов (зав. кафедрою О.Кузик);
 • виховної роботи (зав. кафедрою Н.Щур).

На засіданнях кафедр підводилися підсумки та аналізувалися результати успішності учнів, обговорювалися питання дистанційного навчання, обговорювалася та затверджувалася тематика творчих звітів учителів,   правила прийому до технікумів та коледжів  у 2020 році.  31.03.2020р. було проведено засідання кафедр з дотриманням усіх норм карантину (кількість не  перевищувала 10 осіб, усі присутні  були в масках і рукавичках та знаходились на рекомендованій відстані один від одного 1,5-2м),  на яких обговорили та узгодили подальший план індивідуальної роботи вчителів під час дистанційного навчання . 29.04.2020р. було проведено он-лайн засідання кафедр. Під час відео-конференцій обговорили питання організованого завершення навчального року, заповнення журналів.

Протягом ІІ семестру були опубліковані методичні розробки:

 • Ганчук І.Б., вч. інформатики, бінарний урок з української мови та інформатики на тему «Складання заяви з використанням ПК» («Всеосвіта», 03.01.2020р,), практична робота «Копіювання формул. Задача про діяльність фірми» («Всеосвіта», 13.01.2020р.), практична робота в ЕхсеІ «Копіювання формул. Табулювання функції та обчислення площі» ( «Всеосвіта», 13.01.2020р.), практична робота «Аналіз даних за допомогою функцій» («Всеосвіта», 14.01.2020р.), практична робота «Побудова графіків та діаграм в ЕхсеІ» («Всеосвіта», 14.01.2020р.).

У Дрогобицькому ліцеї (гімназії №14) продовжила працювати група «Дошколярик» з метою  якісної  підготовки  майбутніх   першокласників    до  навчання в освітньому закладі, забезпечення якості організації навчально-виховного процесу    ( керівники Б.Мадай , О.Федорків) ( наказ № 01-2/ 111-1 від 29.10.19 р.).

Тісною є співпраця педколективу  гімназії №14  з кафедрами ліцею.

Активною була міжнародна діяльність учнів Дрогобицького ліцею (гімназії №14). 27 лютого 2020р. делегація ліцею  під керівництвом педагогів О.Заяць, Б.Мадая, Т.Пруської здійснила краєзнавчо-туристичну мандрівку в Польщу у рамках співпраці з Комплексом загальноосвітніх шкіл №2  ім. Маркіяна Шашкевича у Перемишлі, з метою вшанування пам’яті Михайла Вербицького та ознайомлення з культурними місцями Польщі.

З метою збереження життя та здоров’я  гімназистів класними керівниками проведено вступний інструктаж з ТБ, проводились інструктажі з ТБ напередодні зимових, Пасхальних та літніх канікул. У вересні 2019 р. були застраховані  учні 5-9 класів. Систематично ведеться облік нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу.

Кафедра класних керівників працювала над проблемою «Виховання всебічно розвиненої, високодуховної, морально стійкої особистості ». Класні керівники  працювали над культурою поведінки учнів, розвивали естетичні смаки, знайомили з культурою та традиціями українського народу, методикою організації різноманітних заходів, здійснювали національно-патріотичне виховання. Згідно плану виховної роботи проводилися різноманітні свята. Потрібно відзначити виховні заходи, проведені у ІІ семестрі: виховні години, вечір пам’яті (до річниці подій на Майдані, вшанування Героя Небесної Сотні Олега Ушневича), поїздка на могилу в м. Сколе, в с. Угринів в музей «Небесної сотні», конкурс плакатів «СНІД – чума ХХІ століття», конкурс стінгазети «Булінгу – ні!», тиждень правових знань, до Дня вишиванки була проведена он-лайн конференція. В гімназії продовжили свою роботу гуртки: хорового співу, естрадний, гурток сучасного танцю, ансамбль «Вишиванка», «Захист Вітчизни».  Працював сайт Дрогобицького ліцею (гімназії № 14).

У гімназії №14 продовжує функціонувати Конституція та гімн, створено емблему гімназії і прийнято Кодекс.  Законодавча влада надалі здійснюється парламентом гімназії, який складається з 12 чоловік. Під час дистанційного навчання учнівським самоврядуванням був створений та поширений в соціальних мережах відео-ролик «Прощавай, школо». Продовжувала працювати  Рада профілактики правопорушень. Розроблено комплекс заходів щодо профілактики правопорушень, наркоманії, алкоголізму, жорстокого поводження і цькування серед учнів (булінг).

Але поряд з тим у роботі педагогічного колективу  Дрогобицького ліцею (гімназії №14) є певні недоліки. Зокрема, недостатньою є науково-дослідницька робота вчителів, їх участь у роботі методичних  конференцій, недостатньо активним є використання ІКТ в освітньому процесі.  Вчителі-предметники недостатньо працюють із учнями, які мають початковий рівень, замало приділили увагу  таким учням під час дистанційного навчання.  Класні керівники проводять недостатню роботу щодо пропусків учнями занять без поважних причин, епізодично залучають батьків до підготовки та проведення виховних заходів. Практичному психологу  слід звернути увагу на індивідуальну роботу з учнями; постійно проводити індивідуально-тематичні консультації для батьків.

Початкова школа І ст. Дрогобицького ліцею

Реалізуючи Закон України «Про освіту» та національну програму  «Україна ХХІ ст.», педагогічний колектив  Початкової школи впродовж  2019-2020 н.р. працював над темою дослідження «Системний підхід до забезпечення якості та результативності освіти за допомогою інформаційних технологій», згідно Положення про структурний підрозділ Початкова школа І ступенів Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради Львівської області, затвердженого рішенням педагогічної ради від 17.01.2020р.

Початкова школа – це 9 класів, 235 учнів на початок 2019-2020 н.р. 236 учнів на завершення 2019-2020 н.р. протягом навчального року вибули – 3 учні, прибули 4 учні, середня наповнюваність – 26,2 учня.

З 4-х класів випущено 52 учні. До 5-х класів переведено 50 учнів (1 перейшов на навчання у Дрогобицьку гімназію ім.Богдана Лепкого, 1 перейшов на навчання у Рихтицьку ЗОШ).

Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»  нагороджено 24 учні 3-4-х класів.

Моніторинг навчальних досягнень учнів 3-4 класів:

Предмет3-А3-Б3-В4-А4-Б
Літературне читанняСередній бал7,98,79,28,69,5
% високого і дост.рівнів71%92%100%88%96%
Українська моваСередній бал7,18,57,48,58,7
% високого і дост.рівнів66%88%74%88%84%
МатематикаСередній бал7,18,67,38,08,5
% високого і дост.рівнів62%88%74%81%80%
Природознавство

 

 

Середній бал7,89,18,98,38,8
% високого і дост.рівнів71%96%91%77%80%
Англійська моваСередній бал6,57,57,88,17,8
% високого і дост.рівнів4872%83%77%72%

 

Кадровий склад Початкової школи

Навчально-виховний процес забезпечують 13 педагогів, 2 вихователі групи продовженого дня. (З них 1 – відпустка по догляду за дитиною),

вчителі вищої кваліфікаційної категорії – 12.

Вихователі групи продовженого дня: спеціаліст І кваліфікаційної категорії – 1; спеціаліст  – 1.

За результатами атестації вчителю Гавдяк Дарії Антонівні підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «Старший учитель».

Методична робота

Методичною роботою початкової школи керує кафедра Початкової освіти, завідувач – вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель – Дякун Надія Орестівна.

Основними завданнями вчителів початкової школи у 2019-2020 н.р. були:

 • використання інтерактивного навчання, як засобу реалізації особистісно-орієнтованого навчання;
 • удосконалення уроку шляхом запровадження нетрадиційних форм і методів роботи на уроці;
 • підвищення якості знань учнів;
 • створення атмосфери доброзичливості та ситуації успіху для учнів;
 • апробація та введення елементів нових освітніх технологій та систем;
 • удосконалення форм і методів роботи з талантами та обдарованими дітьми;
 • постійно підвищувати загальнокультурний та самоосвітній рівень вчителів;
 • брати участь у розробці інновацій, дидактичного оснащення кабінету.

Протягом навчального року вчителями початкових класів проведено:

 • Конкурс малюнків «Увага! Діти на дорозі» (1-4 класи).
 • Посвята у читачі (2 кл.). (Дудяк О.В., Грицьків Г.І.)
 • Створення дослідницького проекту «Перший подих осені». (3-Б кл.) (Дякун Н.О.)
 • Осінній ярмарок. Науковий пікнік. (1-4 кл.)
 • Конкурс знавців рідної мови імені П.Яцика. (3 місце, 4-А, Марич Аліна (Кіца Н.І.), у міському конкурсі; 3 місце, 3-В, Владика Ярослав (Паховчишин Л.В.),  у міському конкурсі).
 • Відкриті уроки для батьків.
 • Інтегрований урок математики та основи здоров’я. (3-Б кл., Дякун Н.О.).
 • Акція до Дня Святого Миколая «Добро в маленькому серці». (1-4 класи).
 • Відкритий урок «У майстерні Святого Миколая» (3-Б кл.). (Дякун Н.О.).
 • Відкриті уроки проведені батьками (1-4 класи).
 • Участь у міському конкурсі «Веселі старти». (3-В кл.), (Паховчишин Л.В.).
 • Свято рідної мови.  (3-А кл.), (Пелюшкевич Л.В.).
 • Участь у конкурсі «Колосок»; (2; 3; 4 класи).
 • Створення ClassDojo для дистанційного навчання у початковій школі.
 • Майстер-клас «Розпис медових пряників». (4-Б клас), (Бейба І.І.).

Адміністрацією школи створені сприятливі умови для плідної самоосвітньої роботи вчителя. Самоосвіта є елементом педагогічної діяльності кожного вчителя, який вільно обирає матеріал, прийоми й засоби роботи над собою. Такий принцип організації самоосвіти – поєднання її обов’язкового характеру з добровільно обраним змістом – найбільше виправдав себе. У процесі самоосвіти реалізуються основні дидактичні принципи – систематичності, послідовності, наступності, зв’язку з практикою.

Одним із провідних напрямків у системі виховання підростаючого покоління є навчання та розвиток обдарованих дітей. У рамках з реалізації програми роботи з обдарованою молоддю використано різні методики для виявлення та розвитку обдарованих дітей, створено та щорічно коригується банк даних про здібних та обдарованих дітей, які залучаються до участі у конкурсах, змаганнях, предметних тижнях.

          Творчі досягнення учнів:

 • Марич Аліна 4-А клас, вч.Кіца Н.І. – 3 місце у міському конкурсі знавців рідної мови ім.П.Яцика;
 • Владика Ярослав 3-В клас, вч.Паховчишин Л.В.– 3 місце у міському конкурсі знавців рідної мови ім.П.Яцика;
 • учні 2-4-х класів брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Колосок»;
 • учні 3-В класу, вч.Паховчишин Л.В. брали участь у міському конкурсі «Веселі старти»;

Проводились вікторини, конкурси, змагання по класах з правил дорожнього руху, пожежної безпеки, правової освіти, екологічної культури та фізичного виховання. Брали участь у благодійних ярмарках. Класоводами систематично проводяться години спілкування.

Вчителями початкової школи та вихователями групи продовженого дня активно проводилася позакласна робота. Організовано і проведено тиждень Толерантності та Доброти.

В період дистанційного навчання вчителі початкових класів організовували участь дітей у флешмобі «З вишиванкою в серці – Україну єднай!» (Книш О.М., Дудяк О.В.), святі до Дня матері «З мами починається життя» (Грицьків Г.І.,  Пелюшкевич Л.В.), відеозверненні «Прощавай, початкова школо!» (Бейба І.І., Кіца Н.І.).

Аналіз проведеної роботи свідчить, що методична робота була спрямована на запровадження в практику інноваційнх освітніх технологій в умовах впровадження Концепції Нової української школи.

Інновації у початковій школі:

 • організація роботи «Дошколярика» (керівник – О.Федорків);
 • організація батьківського дня (проведення уроків батьками).

Найбільш показовим результатом роботи Початкової школи за рік є факт зарахування у 1-й клас на 2020-2021 н.р. 86 дітей.

Але поряд з тим у роботі педагогічного колективу Початкової школи Дрогобицького ліцею  є певні недопрацювання. Зокрема, недостатньою є науково-дослідницька робота вчителів,  недостатньо активним є використання ІКТ в освітньому процесі.  Вчителі  недостатньо працюють із учнями, які мають початковий рівень, замало приділили увагу  таким учням під час дистанційного навчання.