Підвищення кваліфікації педпрацівників Дрогобицького ліцею

Відповідно до частини другої статті 54 Закону “Про освіту” педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність. Але такий обов’язок урівноважується правом педагогічних працівників, визначеним у частині першій цієї статті, на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації.
Згідно з частиною другою статті 59 Закону результати підвищення кваліфікації у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання і підтвердження.
Результати ж підвищення кваліфікації педагогічного працівника у інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб мають визнаватися окремим рішенням педагогічної ради.
Для підготовки проєкту такого рішення вам необхідно:
1) заповнити форму ,
2) подати копію документа про підвищення кваліфікації заступнику директора Середній О.М. (зверніть увагу про вимоги до такого документа, наведені нижче)
3) написати заяву голові педради Заяць О.В. про визнання результатів підвищення кваліфікації.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Згідно з 13. Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників за результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічним та науково-педагогічним працівникам видається документ про підвищення кваліфікації, технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку якого визначається відповідним суб’єктом підвищення кваліфікації.

У документі про підвищення кваліфікації повинні бути зазначені:
– повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців);
– тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС;
– прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію;
– опис досягнутих результатів навчання;
– дата видачі та обліковий запис документа;
– найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали (ініціал імені) особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис.

Документи про підвищення кваліфікації (сертифікати, свідоцтва тощо), що були видані за результатами проходження підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації – нерезидентів України, можуть містити іншу інформацію, ніж визначено цим пунктом, та потребують визнання педагогічною (вченою) радою.

Відкрити форму реєстрації результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників КЗ ЛОР “Обласний науковий ліцей”можна за цим посиланнямhttps://forms.gle/y2jnf9S4SYoTVryu9

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *