Номенклатура справ Дрогобицького ліцею

Індекс справи

 

Назва виду документуСтрок зберігання
01 – Канцелярія
01-1.Статут ліцеюДо ліквідації
ліцею

ст. 30

01-2.Накази керівника з основної діяльностіДо ліквідації
ліцею

ст. 16-а

01-3.Накази керівника з кадрових питань тривалого зберігання:
(про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; атестація, підвищення кваліфікації, стажування, зміна біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплата праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; всі види відпусток працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, відпусток щодо догляду за дитиною, відпусток без збереження заробітної плати)
75 р.

ст. 16-6

01-4.Накази керівника з руху учнів/вихованців15 р.
01-5.Накази керівника з кадрових питань особового складу тимчасового зберігання (про відрядження; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням)5 р.

ст. 16-6

(примітка)

01-6.Накази керівника з господарських питань5 р.

ст. 16-в

01-7.Штатний розпис75 р.

ст. 37-а

01-8.Правила внутрішнього розпорядку1 р. після заміни
новими

ст. 397

01-9.Тарифікаційні списки25 р.

ст. 415

01-10.Положення про структурні підрозділи ліцею (за їх наявності)75 р.

ст. 39

01-11.Посадові інструкції працівників ліцею5 р.

після заміни
новими

ст. 43

01-12.Протоколи загальних зборів (конференції) колективуДо ліквідації
ліцею

ст. 12-а

01-13.Протоколи засідань педагогічної ради10 р.

ст. 14-а

01-14.Річний план роботи ліцею6 р.
01-15.Робочий навчальний план ліцеюДо заміни
новим
01-16.Колективний договірДо ліквідації
ліцею
ст. 395-а
01-17.Розклад навчальних занятьДоки не мине
потреба
01-18.Статистичні звіти з питань загальної середньої освіти (форми № ЗНЗ-1, № ЗНЗ3, № 83-РВК тощо)1 р.
01-19.Документи (свідоцтва, акти, договори) на землю, споруди, майно, на право володіння, користування, розпорядження майном До ліквідації
ліцею

ст. 87

01-20.Освітні програми ліцеюДо заміни новими ст. 553
01-21.Протоколи засідань комісій про результати державної підсумкової атестації учнів та документи (учнівські роботи) атестації3 р. ст. 567-а
01-22.Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені у разі зміни керівника ліцеюДо ліквідації ліцею
ст. 45-а
01-23.Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені у разі зміни посадових та матеріально відповідальних осіб3 р. після зміни посадових та матеріально відповідальних осіб ст. 45-6
01-24.Паспорт ліцею1р.
ст. 541
01-25.Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян та документи (листи, довідки, акти) з їх розгляду5 р. ст. 82-а
01-26.Алфавітна книга учнів10 р. ст. 525-є
01-27.Особові справи працівників75 р. ст. 493-в
01-28.Особові справи учнів3 р. після
закінчення
або вибуття

ст. 494-6

01-29.Трудові книжки працівниківДо запитання,
не затребувані
не менше
50 років

ст. 508

01-30.Книги обліку та видачі (реєстрації) атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, золотих медалей «За високі досягнення у навчанні» та срібних медалей «За досягнення у навчанні»75 р.
ст. 531-а
01-31.Книги обліку та видачі похвальних листів «За високі досягнення у навчанні» та похвальних грамот «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»10 р.
01-32.Класні журнали (Х-ХІ  класів) та журнали обліку (навчальних досягнень учнів, які перебувають на індивідуальному навчанні, планування та обліку роботи гуртка, факультативу тощо, групи подовженого дня, пропущених і замінених уроків)5 р.
ст. 590
01-33.Журнал реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків45 р.
після
закінчення
журналу

ст. 477

01-34.Журнал обліку перевірок, ревізій та контролю за виконанням їх рекомендацій (контрольно-візитаційний журнал)5 р.

ст. 86

01-35.Табелі навчальних досягнень учнів (свідоцтва досягнень)Зберігаються
в учнів
01-36.Журнал реєстрації (електронна база)
наказів з основної діяльності
До ліквідації
ліцею

ст. 121-а

01-37.Журнал реєстрації (електронна база) наказів з кадрових питань (особового складу) тривалого зберігання75 р.

ст. 121-6

01-38.Журнал реєстрації (електронна база)
наказів з руху учнів/вихованців
15 р.
01-39.Журнал реєстрації (електронна база) наказів з адміністративно-господарських питань, з кадрових питань (особового складу) тимчасового строку зберігання5 р. ст. 121-в
01-40.Журнал обліку руху трудових книжок і вкладок до них50 р. ст. 530-а
01-41.Журнали реєстрації (електронна база) протоколів педагогічної ради, загальних зборів (конференції) колективу, атестаційної комісії тощо3 р. ст. 122
01-42.Журнал реєстрації (електронна база) вхідних, вихідних та внутрішніх (заяв, доповідних і пояснювальних записок тощо) документів3 р. ст. 122
01-43.Журнал реєстрації (електронна база) звернень громадян5 р. ст. 124
01-44.Журнал реєстрації запитів на публічну інформацію5 р. ст. 124
01-45.Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності10 р. після закінчення журналу
ст.ст. 480, 481, 482
01-46.Зведена номенклатура справ ліцею5 р. після заміни новою та за умови складення зведених описів справ ст. 112-а
02 – Методичний кабінет
02-1.Документи (протоколи засідань та рішення атестаційних комісій, характеристики, атестаційні листи) про проведення атестацій і встановлення кваліфікації5 р.

ст. 636

03 – Бібліотека
03-1.Інвентарна книга бібліотечного фондуДо ліквідації
бібліотеки

ст. 805

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *