Документація звітної науково-практичної конференції ліцеїстів

Документацію звітної науково-практичної конференції ліцеїстів можна завантажити за цими посиланнями: протокол засідання секції*; бланк анотації та оцінювання творчої роботи*. Бланки документів передбачають двосторонній друк. На кожну роботу учнем заповнюється анотація, керівником роботи – бланк оцінювання. Керівниками секцій (див. план проведення […]

Вимоги до оформлення та структури тез

Вимоги до оформлення тез Формат А4, орієнтація – книжкова. Поля – всі по 2,5 см, міжрядковий інтервал – одинарний. Перший рядок – назва роботи. Вирівнювання по центру, шрифт Arial, 12, жирні, всі великі. Другий рядок – порожній Третій рядок – […]

Як правильно писати короткі наукові тези?

При написанні наукових тез найголовнішим є дотримання правила: в кожному реченні, написаному Вами повинна розкриватися нова інформація. Тільки дотримуючись цього правила можна написати змістовний текст. Стислість, звичайно, сестра таланту, проте й тези обсягом 1 сторінка можна зробити абсолютно беззмістовними. Таке зустрічається, […]